Danh sách Sinh Viên nhận học bổng năm 2013

STT

MSSV

Họ và Tên

LOẠI HỌC BỔNG

SỐ TIỀN

1

1018077

Trần Văn Dũng

Học Bổng Vượt Khó đặc biệt

5,000,000

2

1015687

Nguyễn Thị Kiều Hoa

Học Bổng Vượt Khó đặc biệt

5,000,000

3

1215233

Trần Thị Ánh Nguyệt

Học Bổng Vượt Khó đặc biệt

5,000,000

4

1015811

Trương Thị Phượng

Học Bổng Vượt Khó đặc biệt

5,000,000

5

1015510

Nguyễn Khánh Trâm

Học Bổng Vượt Khó đặc biệt

5,000,000

6

1115069

Nguyễn Văn Công

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

7

1118052

Dương Quốc Cường

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

8

1015645

Nguyễn Quốc Dũng

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

9

1018147

Lê Thị Kim Hòa

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

10

 

Hoàng Văn Hùng

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

11

1018179

Lê Văn Khánh

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

12

1115266

Trương Thị Lan

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

13

1015729

Nguyễn Thị Thùy Linh

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

14

1015753

Nguyễn Thị Mừng

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

15

1115405

Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

16

1015352

Mai Thị Phượng

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

17

1015843

Nguyễn Thị Thu Thảo

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

18

1015496

Hồ Thị Thùy Trang

Học Bổng Vượt Khó

3,000,000

19

1315259

Lê Thị Thanh Mai

Học Bổng Vượt Khó Đồng Hành

3,000,000

20

1115407

Nguyễn Thị Hằng Ny

Học Bổng Vượt Khó Đồng Hành

3,000,000

21

1318324

Dư Mỹ Tâm

Học Bổng Vượt Khó Đồng Hành

3,000,000

22

1015674

Trương Thị Mỹ Hạnh

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

23

1215520

Hồ Hữu Hoành

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

24

1015691

Đạo Nữ Diệu Hồng

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

25

1015200

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

26

1018262

Huỳnh Thị Kim Nghĩa

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

27

1015903

Lê Văn Trình

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

28

1115278

Trần Thị Liên

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

29

1115404

Ngô Thị Nữ

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

30

1010309

Cao Thị Phú

Học Bổng Hỗ Trợ

2,000,000

         
     

Tổng cộng

91,000,000