Nhận hồ sơ học bổng 2014-2015 đến hết ngày 30-11-2014

Quỹ Vượt Khó bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho năm học 2014-2015. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2014. Hồ sơ cần thiết xin vui lòng tham khảo tại đây : http://www.quyvuotkho.org/index.php/vn/hoc-bong/ho-so