Lễ Trao Học Bổng Quỹ Vượt Khó 2014

Ngày 10-1-2015, Ban Điều hành Quỹ Vượt Khó đã kết hợp với Khoa Sinh Học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tổ chức Lễ Phát học bổng cho sinh viên vượt khó.

Click vào đây để xem các hình ảnh của buổi lễ.