Nhận hồ sơ học bổng 2017-2018 đến hết ngày 24-11-2017

Quỹ Vượt Khó bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho năm học 2017-2018. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 24/11/2017. Hồ sơ cần thiết xin vui lòng tham khảo tại đây: http://www.quyvuotkho.org/index.php/vn/hoc-bong/ho-so