Feature2

Học bổng Vượt Khó Đặc Biệt

Học bổng Vượt Khó Đặc Biệt hướng đến các bạn sinh viên năm cuối có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nỗ lực không ngừng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng Học bổng này nhằm hỗ trợ các bạn tập trung tốt nhất để đạt kết quả tốt nghiệp cao nhất.