Feature3

Học bổng Vượt Khó Đồng Hành

Học bổng Vượt Khó Đồng Hành hướng đến các bạn sinh viên từ  năm thứ nhất có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí học tập tốt và có định  hướng tốt. Học bổng nhằm hỗ trợ học phí hàng năm đến khi tốt nghiệp để các  bạn yên tâm học tập.