Học bổng Vượt Khó

Đối tượng được nhận học bổng Vượt Khó

Học bổng Vượt Khó giúp sinh viên bớt đi gánh nặng về học phí để có thể tập trung tốt hơn trên giảng đường, để bớt đi thời gian làm thêm và tập toàn tâm toàn ý vào việc học. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Học bổng Vượt Khó hướng đến các bạn là sinh viên Khoa Sinh của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, từ năm 1 đến năm 4, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trị giá học bổng : 3 triệu đồng/năm/1 suất học bổng

Học bổng được xét duyệt định kỳ mỗi năm 1 lần

Tiêu chuẩn xét chọn:

 - Là sinh viên khoa Sinh trường ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 - Có tinh thần vượt khó trong học tập.

 - Những sinh viên đã nhận học bổng Vượt Khó của năm trước và có thành tích học tập tiến bộ vẫn có thể nộp lại đơn.

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo hàng năm

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 1

- Gửi danh sách xin thông tin bổ sung của Văn phòng Khoa Sinh- ĐHKHTN

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 2, chọn ra danh sách nhận học bổng.

- Công bố danh sách nhận học bổng.

- Trao học bổng (ngày giờ chính thức sẽ được thông báo đến các sinh viên nhận học bổng)