Học bổng Vượt Khó Đồng Hành

Đối tượng được nhận học bổng Vượt Khó Đồng Hành

Học bổng Vượt Khó Đồng Hành hướng đến các bạn sinh viên từ  năm thứ nhất có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí học tập tốt và có định  hướng tốt. Học bổng nhằm hỗ trợ học phí hàng năm đến khi tốt nghiệp để các  bạn yên tâm học tập.

Trị giá học bổng : 3 triệu đồng/năm/1 suất học bổng và được trao đến sinh viên hàng năm cho đến khi tốt nghiệp mà không cần phải nộp đơn xét chọn lại. Tuy nhiên, học bổng này sẽ được duyệt lại hàng năm dưa vào sự tiến bộ trong kết quả học tập của sinh viên.

Học bổng được xét duyệt định kỳ mỗi năm 1 lần

Tiêu chuẩn xét chọn:

 - Là sinh viên khoa Sinh trường ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 - Có tinh thần vượt khó trong học tập.

 - Những sinh viên đã nhận học bổng Vượt Khó của năm trước và có thành tích học tập tiến bộ vẫn có thể nộp lại đơn.

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo hàng năm

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 1

- Gửi danh sách xin thông tin bổ sung của Văn phòng Khoa Sinh- ĐHKHTN

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 2, chọn ra danh sách nhận học bổng.

- Công bố danh sách nhận học bổng.

- Trao học bổng (ngày giờ chính thức sẽ được thông báo đến các sinh viên nhận học bổng)