Học bổng Vượt Khó Đặc Biệt

Đối tượng được nhận học bổng Vượt Khó Đặc Biệt

Học bổng Vượt Khó Đặc Biệt hướng đến các bạn sinh viên năm cuối có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nỗ lực không ngừng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng Học bổng này nhằm hỗ trợ các bạn tập trung tốt nhất để đạt kết quả tốt nghiệp cao nhất.

Trị giá học bổng : 5 triệu đồng/năm/1 suất học bổng

Học bổng được xét duyệt định kỳ mỗi năm 1 lần

Tiêu chuẩn xét chọn:

 - Là sinh viên khoa Sinh trường ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 - Có tinh thần vượt khó trong học tập.

 - Những sinh viên đã nhận học bổng Vượt Khó của năm trước và có thành tích học tập tiến bộ vẫn có thể nộp lại đơn.

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo hàng năm

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 1

- Gửi danh sách xin thông tin bổ sung của Văn phòng Khoa Sinh- ĐHKHTN

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 2, chọn ra danh sách nhận học bổng.

- Công bố danh sách nhận học bổng.

- Trao học bổng (ngày giờ chính thức sẽ được thông báo đến các sinh viên nhận học bổng)