Học bổng Hỗ trợ

Đối tượng được nhận học bổng Hỗ Trợ

Học bổng Hỗ trợ hướng đến việc hỗ trợ kịp thời cho các bạn là sinh viên Khoa Sinh của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, từ năm 1 đến năm 4, có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất (vì lý do sức khỏe, thiên tai, ...) khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng và các bạn bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc học.

Trong trường hợp cần hỗ trợ đột xuất ( ngoài chương trình xét chọn trong khoảng thời gian như bên dưới), các bạn có thể liên lạc với Văn Phòng Khoa Sinh hoặc Thầy Phùng Lê Cang, hoặc gửi thư đến email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trị giá học bổng : 2 triệu đồng/năm/1 suất học bổng

Học bổng được xét duyệt định kỳ mỗi năm 1 lần

Tiêu chuẩn xét chọn:

 - Là sinh viên khoa Sinh trường ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 - Có tinh thần vượt khó trong học tập.

 - Những sinh viên đã nhận học bổng Vượt Khó của năm trước và có thành tích học tập tiến bộ vẫn có thể nộp lại đơn.

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo hàng năm

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 1

- Gửi danh sách xin thông tin bổ sung của Văn phòng Khoa Sinh- ĐHKHTN

- Ban Điều Hành Quỹ Vượt Khó xét tuyển hồ sơ lần 2, chọn ra danh sách nhận học bổng.

- Công bố danh sách nhận học bổng.

- Trao học bổng (ngày giờ chính thức sẽ được thông báo đến các sinh viên nhận học bổng)