Danh sách sinh viên nhận học bổng năm 2011

STT Họ và Tên Mã SV  
  HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ ĐẶC BIỆT    
1 Nguyễn Thị Mơ 0915301 SH
2 Nguyễn Thị Mỹ Phước 0818259 CNSH
3 Hà Thị Tuyết Sương 0815596 SH
  HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ ĐỒNG HÀNH    
4 Nguyễn Quốc Dũng 1015645 SH
5 Huỳnh Thanh Hương 0915205 SH
6 Huỳnh Thị Hồng Luyện 1115310 SH
  HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ    
7 Trần Thị Bồng 0815058 SH
8 Tạ Thị Ngọc Hồng 0915175 SH
9 Nguyễn Tấn Huy 0918187 CNSH
10 Phạm Thị Kim Lê 0918238 CNSH
11 Chung Duy Linh 0815359 SH
12 Lê Thị Lượng 0815403 SH
13 Nguyễn Hoàng Minh 0815420 SH
14 Nguyễn Hải Nam 0815434 SH
15 Phạm Triều Nghi 0915326 SH
16 Lê Tấn Nguyên 1118294 CNSH
17 Trần Thị Phương Như 0818230 CNSH
18 Lê Thị Bảo Trân 0815770 SH
  HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH    
19 Phạm Việt An 0915026 SH
20 Phạm Ngọc Tú Anh 0815023 SH
21 Hồ Tính Nhiệm 1015317 SH
22 Nguyễn Thị Kim Oanh 0815505 SH
23 Lê Ngọc Khánh Phúc 0815521 SH
24 Nguyễn Thị Mộng Thu 1018433 CNSH
25 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 0815777 SH