Lễ Trao Học Bổng Quỹ Vượt Khó 2014

Ngày 10-1-2015, Ban Điều hành Quỹ Vượt Khó đã kết hợp với Khoa Sinh Học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tổ chức Lễ Phát học bổng cho sinh viên vượt khó.

Click vào đây để xem các hình ảnh của buổi lễ.


Lễ Trao Học Bổng Quỹ Vượt Khó 2015

Ngày 19-12-2015, Ban Điều hành Quỹ Vượt Khó đã kết hợp với Khoa Sinh Học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tổ chức Lễ Phát học bổng cho sinh viên vượt khó.

Click vào đây để xem các hình ảnh của buổi lễ.


Nhận hồ sơ học bổng 2014-2015 đến hết ngày 30-11-2014

Quỹ Vượt Khó bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho năm học 2014-2015. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2014. Hồ sơ cần thiết xin vui lòng tham khảo tại đây : http://www.quyvuotkho.org/index.php/vn/hoc-bong/ho-so

 


Thư ngỏ 2014 gửi các mạnh thường quân

Kính gửi quý vị mạnh thường quân. Ban điều hành QVK có lời kêu gọi đóng góp cho đợt trao học bổng năm học 2014-2015. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của quý vị. Xin gửi đến quý vị Thư ngỏ năm 2014 : click để xem thư

 


Lễ Trao Học Bổng Quỹ Vượt Khó 2013

Ngày 24-11-2013, Ban Điều hành Quỹ Vượt Khó đã kết hợp với Khoa Sinh Học trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tổ chức Lễ Phát học bổng cho sinh viên vượt khó.

Click vào đây để xem các hình ảnh của buổi lễ.